Pravidla

Pravidla roleplay

1. Skutečný život je na prvním místě.

Nikdy nestavte roleplay před rodinu, přátele a zdraví. My nikam nezmizíme.

2. Zákaz god-moddingu.

God-Moding znamená použití nereálných schopností a sil, často k převzetí kompletní kontroly nad jinou hráčskou postavou nebo situací. Známé též jako OP chování.

3. Zákaz metagamingu.

Metagaming znamená použití znalostí, které se získaly pomocí OOC způsobů, v IC.

4. Zákaz veřejného erotického nebo extrémního roleplayingu.

Jakýkoli roleplaying zahrnující explicitní erotické, násilné, krvavé jednání je možné provozovat pouze v soukromých kanálech a jen mezi těmi, kdo s daným roleplayingem souhlasí.

5. Zákaz dětských charakterů.

Hráčské postavy musí být minimálně mladí dospělí. Žádný charakter nesmí reprezentovat nebo napodobovat dítě.

6. Zákaz narušování roleplayingu.

Skákání po postavách, použití /s, /e, /y ke sdělování OOC informací, bezúčelné plošnění kouzel, atd.

7. Roleplaying v rámci lore.

Při roleplayingu je potřeba respektovat historii světa, jeho pravidla a důležité postavy. Pozn.: K tomuto bychom rádi dodali, že postavy šlechticů a podobně důležitých osob je nutné probrat s GM týmem, nejlépe s Adminem. Pokud nebude vysloveně povoleno, mají hráči právo takový titul nebo vysokou pozici ignorovat a při RP nebude bráno v potaz.

8. Smrt postavy nelze vynucovat.

Jakkoli je možné zapojit se do konfliktů a bojovat, postavu lze skutečně zabít pouze se souhlasem jejího hráče. Jedinou výjimku tvoří rozhodnutí GM.

 

Všeobecná pravidla

 1. Hráč je povinen respektovat osoby spravující server, tedy GM tým.
 2. Je zakázáno lhát adminům či jiným osobám pověřeným vedením serveru.
 3. Je přísně zakázáno využívat jakýchkoliv bugů na serveru, hráči jsou povinni okamžitě nahlásit daný problém.
 4. Není tolerován rasismus, urážky, pomluvy, komunismus a jiné hnutí.
 5. Je přísně zakázáno jakékoliv používání hacků, cheatů a využívání bugů (chyb ve hře).
 6. Je přísně zakázáno se vydávat za člena GM týmu.
 7. Je zakázáno jakékoliv obcházení trestu. Změna IP adresy za účelem dostat se na server bude mít za následek ještě horší tresty.
 8. Každý hráč má právo na ochranu své IP adresy a osobních údajů.
 9. Hráč nesmí po GM požadovat levely, itemy, goldy, skily apod. Pozn. Vyjimka případů opravy postav, které mají zřejmý bug, který byl předem prokázán.
 10. Hráč je povinen nahlásit konání jiného hráče, pokud je v rozporu se zde uvedenými pravidly. Pokud tak neučiní a bude to prokázáno, bude mu udělen ban stejně jako hráči, který pravidla porušil.
 11. Je zakázáno navádění hráčů k porušování pravidel.
 12. Hráč musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky.
 13. Všechny postavy uložené na serveru jsou majetkem serveru Awakening a jejich existence, zachování při porušení pravidel ani jiné nakládání s nimi není právně vymahatelné.
 14. Pokuď hráč podává stížnost na člena GM týmu je povinen předložit přesné důkazy – fotografie, datumy, výpisy.
 15. V případě zjištění, že hráč projevuje známky demence bude jeho chování zastaveno podle dostupných banovacích kategorií.
 16. Server neručí za ztracené itemy, goldy apod.
 17. Respawn-kill je přísně zakázaný.
 18. Nick hráče nesmí obsahovat jakékoliv sprosté slovo.
 19. Pokuď hráč, ztratí či zapomene heslo od herního účtu, musí doložit, ověřitelným způsobem, že je účet jeho, jinak se stává herní účet neplatným a nevratným za žádných okolností.
 20. Server nenese zodpovědnost za neoprávněnou změnu hesla ze strany hráče.
 21. Chovejte se slušně.

Chat

 1. Je přísně zakázáno spamování do chatu stejnými zprávami či urážkami.
 2. Je zakázané jakékoliv šíření porna, IP adres či rasistických webových stránek.
 3. Je přísně zakázána reklama jiného free wow serveru.
 4. V připadě, že hráč nadává, platí udělený trest. Pokud ale slovo obsahuje *, není považováno jako sprosté slovo, pokud ale hráč opakovaně používá sprostá slova s ** může mu být i přes to uděleno mute.

Všeobecná pravidla pro GM

 1. GM se nesmí povyšovat nad hráče.
 2. GM nesmí porušovat zde uvedená pravidla.
 3. GM nemají v povinnosti předkládat důkazy či jiné materiály (bany, kicky, jaily) hráčům.
 4. Je přísně zakázáno jakékoliv rozdávání OP věcí, či jiné narušování ekonomiky.
 5. Je přísně zakázán jakýkoliv typ trollingu na hráče.
 6. Od člena GM týmu se vyžaduje slušné chování a zákaz jakéhokoliv vyvolávání konfliktu.

 

Neznalost pravidel neomlouvá.